Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

Žádanka, souhlas rodičů

Objednávka a žádanka pouze na základě předchozí telefonické nebo osobní konzultace. Přítomnost třídního učitele/třídní učitelky při práci s kolektivem nutná, stejně jako jeho následná práce s žáky.

Pro práci s kolektivem (diagnostika, intervenční program) je nutný souhlas zákonných zástupců nezletilých žáků nebo souhlas zletilého studenta.