Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

SEPA

On-line systém evidence preventivních aktivit má za cíl zjednodušit podobu plánování preventivních aktivit na školách a jejich hodnocení na konci roku. Pro plánování prevence rizikového chování na začátku školního roku slouží modul Plán. Ke zpětné (auto)evaluaci a reflexi programů, které byly v daném školním roce realizovány, slouží modul Výkaz.
Při využívání Systému evidence preventivních aktivit pak škola zcela přirozeně naplňuje vyhlášku č. 72/2005 Sb. – standardní činnosti ŠMP, konkrétně informační činnosti, kdy má za úkol:
„Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence”.
Z toho vyplývá, že vyplnění tohoto konkrétního výkazu sice není povinné, ale informace o preventivních aktivitách ve vaší škole poskytovat nějakým způsobem musíte.

SEPA – vstup do systému

Instruktážní videa YouTube