Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

Metodik prevence v PPP

Činnost metodika prevence je dána Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Hlavní náplň práce je metodická a koordinační činnost v oblasti preventivních a poradenských služeb ve školství a přímá práce ve školách týkající se preventivní tématiky rizikového chování. Metodik prevence v PPP především metodicky vede školní metodiky prevence, poskytuje však informace všem pedagogům týkající se prevence či řešení různých projevů rizikového chování. Služby nabízí také rodičům, žákům a studentům v případě podezření na výskyt rizikového chování ve škole, výchovných postupů, nebo pokud si potřebuji v této oblasti cokoliv ozřejmit.