Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

Dokumenty ŠMP

Školní preventivní strategie (ŠPS) – zpracována na 3 až 5 let

Preventivní program školy (PPŠ), někdy Minimální preventivní program (MPP) – zpracován na 1 rok

Školní program proti šikanování – příloha ŠPS a PPŠ

  • Návod na zpracování programu je v příloze Pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, str. 22 www.msmt.cz/file/38988/

Krizové plány – přílohy ŠPS a PPŠ

Deník školního metodika prevence – činnost, aktivity ŠMP (kdy, co a pro koho se konalo)

Zápisy z řešených případů