Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

Pro rodiče, žáky, studenty

Rodiče a žáci

 • Individuální poradenská a konzultační činnost (telefonická, emailová, osobní – po domluvě)
 • Speciální rozhovor s rodiči a jejich dítětem (obětí) při podezření na šikanu ve škole
 • Rozbor výsledků diagnostiky třídního klimatu a doporučení ve vztahu k jejich dítěti
 • Informování o odborných službách a následné péči pro jejich dítě
 • Po domluvě přítomnost na jednání rodičů s pedagogy ve škole

Studenti

 • Individuální poradenská a konzultační činnost (telefonická, emailová, osobní – po domluvě)
 • Speciální rozhovor se studentem (obětí) při podezření na šikanu ve škole
 • Rozbor výsledků diagnostiky třídního klimatu a doporučení ve vztahu ke studentovi
 • Informování o odborných službách a následné péči pro studenta
 • Praxe studentům VŠ studujících obory zaměřené na práci s dětmi či na prevenci RCH
 • Konzultace k bakalářským a magisterským pracím zaměřeným na problematiku prevence RCH