Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

Dotazník spokojenosti

 

Dotazník je určen pro potřeby školského poradenského zařízení a jeho zřizovatele s cílem zvyšování kvality poskytovaných poradenských služeb. Hodnotící dotazník je zcela anonymní. Ohodnoťte prosím služby zařízení na níže uvedené hodnotící škále, hodnocení proveďte známkami jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). V rámci jednoho dotazníku hodnoťte vždy jen jedno konkrétní školské poradenské zařízení. Hodnocení služeb zařízení proveďte za období zvoleného školního roku.