Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

Profesní orientace

Volba střední školy je možná jednou z prvních vážných voleb, které ve svém životě člověk dělá. A je zřejmé, že každý chce tuto volbu udělat správně, aby ho pak studium a následně i práce bavila.

Potkali jste se někdy s člověkem, kterému jeho práce evidentně nesedí? A co naopak s někým, kdo si svou práci užívá? Který z nich bude ve své profesi pravděpodobně úspěšnější? Kdo bude na lidi kolem sebe působit lépe? … a hlavně: který z nich bude nejspíš v životě šťastnější?

Práce a činnosti s ní spojené tvoří přibližně polovinu našeho bdělého života. Pokud člověk přijde na to, co ho baví, v čem je dobrý, a jak by tím mohl přispět okolnímu světu, nejenže se díky tomu často vypracuje až na špici svého oboru, ale bývá také celkově spokojenější.

Jak ale poznat, kterou cestu životem si zvolit? Pokud si zatím nejste jistí, která škola by pro vás byla ta pravá, přijďte se poradit k nám na pedagogicko-psychologickou poradnu.

Co můžete čekat od návštěvy pedagogicko-psychologické poradny?

Společně probereme možnosti, které momentálně zvažujete, pobavíme se o jejich výhodách a nevýhodách, o tom, jak velká šance je dostat se na danou školu, a v neposlední řadě také o uplatnitelnosti dané profese na trhu práce.

Neláká vás zatím žádná konkrétní škola nebo obor? Přijďte tím spíš! Pokud budete mít zájem, vyplníte si několik krátkých dotazníků, které vám mohou pomoci najít své silné stránky a následně se pobavíme o tom, v jakých profesích by se daly dobře využít.

Budoucí práce (ale i studium) by také měla zapadat do vaší širší představy o tom, jak byste chtěli, aby váš budoucí život vypadal. Když budete chtít, můžeme část naší schůzky věnovat také lepšímu propracování této představy. Pomůžeme vám utřídit si vaše životní hodnoty a priority, dotkneme se cílů a snů, které byste si v životě chtěli splnit, a všechno se to pokusíme propojit právě s výběrem vaší budoucí profese.

Další možnosti

Veletrh povolání https://veletrhpovolani.cz/

Na začátku každého školního roku probíhá v Opavě zajímavá akce s názvem Veletrh povolání. Nabízí skvělou příležitost seznámit se na jednom místě s několika desítkami profesí, dozvědět se, kde se studují a kde je pro ně v okrese Opava možné najít uplatnění.

Dny otevřených dveří na školách

Školy mají většinou aspoň jednou za rok dny otevřených dveří, během kterých si můžete prohlédnout prostory školy, pobavit se se současnými studenty i pedagogy a zjistit praktické informace k přijímacím zkouškám. Ať už víte, kam se chcete hlásit nebo ne, určitě je dobré na několik škol zajít a nasát atmosféru místa, kde budete možná trávit několik následujících let.

Můj život po škole https://www.mujzivotposkole.cz/

Počítačová a mobilní aplikace, která zábavnou formou dokáže nastínit, ve kterých profesích by člověk mohl dělat činnosti, které ho baví. Každé povolání je na několika řádcích stručně popsáno; popis mj. obsahuje také další užitečné informace jako průměrný plat v dané profesi a jak velkou šanci mají lidé s danou kvalifikací najít práci. Součástí aplikace je také část zaměřená na finanční gramotnost, kde si můžete nasimulovat vaše životní náklady (od výdajů na bydlení po volnočasové aktivity) a zjistit, jestli s očekávaným platem vyjdete.

Kariérový poradce na škole

Téměř každá škola na Opavsku má v dnešní době pedagoga , který je v tématu kariérového poradenství odborně proškolený. Takový člověk zpravidla pracuje s celou třídou a lidem v ní pomáhá lépe poznat sebe sama, ujasnit si představu o svém dalším profesním směřováním a představuje jim, jaké možnosti na trhu práce existují (například formou exkurzí do firem). I když jsou jejich časové možnosti omezené, většinou bývají otevření i možnosti individuálních konzultací se jednotlivými žáky či studenty.

Informační systém Infoabsolvent https://www.infoabsolvent.cz/

Internetové stránky umožňující vyhledat střední školy podle kraje a okresu, případně podle oboru. Součástí je popis daného oboru, většinou i včetně krátkého video-medailonku, který pomůže představit si, jak práce v dané profesi vybadá (rozhovory se studenty a lidmi, kteří v oboru již pracují přímo v místě jejich praxe). Užitečné jsou také údaje o počtu přihlášených a přijatých uchazečů z minulého roku a požadavky k přijímacím zkouškám.

Literatura