Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

Online poradna

Zeptejte se nás:

8 komentářů u „Online poradna“

 1. Dobrý den. Potřebuji poradit.
  Jsem studentka SŠ. Na základní škola i na SŠ jsem potřebovala podporu, kterou mi někteří vyučující poskytovali bez vyšetření v PPP. Měla jsem delší čas pro vypracování písemných testů z důvodu pomalého čtení a porozumění textu. V matematice mi uznali postup bez ohledu na numerické chyby. Kde mi byla podpora poskytnuta, měla jsem lepší výsledky.
  Po prázdninách nastupuji do maturitního ročníku. Pokud by se potvrdila specifická porucha učení, mohla bych dostat delší čas pro vypracování u maturity. V případě dyskalkulie bych u přijímacího řízení na VŠ mohla použít kalkulačku.

  Jaký postup mi doporučujete zvolit, abych mohla být vámi vyšetřena a v případě potvrzení SPU pak získala vaše vyjádření. Je mi 18 let, v době maturity mi bude 19.

  (Na konci 3. ročníku jsme si zkoušeli maturitní testy a seznámili se s podmínkami maturit. Dostali jsme informace o vyšetření v PPP.)

  Děkuji za pomoc
  Barbora Říhová

  Odpovědět
  • Dobrý den,
   poradenské služby studentům maturitních i nástavbových oborů samozřejmě poskytujeme.
   Pro příp. doporučení k uzpůsobení podmínek vykonání maturitní zkoušky je ale nezbytná diagnostika v PPP (vyšetření) přetrvávajících specifických obtíží. Na základě výsledků tohoto vyšetření pak konkrétně doporučujeme úpravy jednotlivých částí MZ, resp. míru zohlednění.
   Doporučuji písemně požádat o toto vyšetření prostřednictvím našich formulářů na webu (Žádost o vyšetření), který můžete vyplněný formou scanu zaslat mailem do PPP.
   Termín vyšetření (cca do 2-3 měsíců od podání žádosti) Vám následně bude sdělen na uvedené kontakty.
   S pozdravem
   Mgr. Ivo Schvan, ředitel PPP

   Odpovědět
 2. Dobrý den, potřebuji poradit. Navštívila jsem s dcerkou PPP z důvodu odkladu školní docházky z důvodu neznalosti a neposednosti, odklad nám paní schválila, že je na místě a dcerka opravdu potřebuje ještě čas, zároveň nám dala doporučení do přípravné třídy, která je pro nás prý nutností , vše se u zápisu předalo, ale my jako rodiče po pečlivém zvážení jsme názoru, že skolka je pro dcerku na poslední odkladný rok před školou vhodnější už i z důvodu, že tam má kamarády a odloučení by hůře snášela, dále si myslíme, že predskolni deti tam vedou dobře, ma otázka zní musíme se řídit doporučením z PPP, je pro nas zavazne? nebo si rozhodujeme jako rodiče sám kde dite v obkladovém roce necháme? nehrozí nám nějaký postich? Moc děkuji za odpověď a přeji krásný den

  Odpovědět
  • Dobrý den,
   vyjádření PPP jako školského poradenského zařízení k odkladu ŠD dítěte je doporučující.
   Se vzděláváním dítěte v konkrétním školním vzdělávacím programu musí rodiče vyjádřit souhlas.
   V případě pokračování docházky dítěte do stávajícího předškolního zařízení nehrozí postih, zvažte ale důkladně okolnosti, pro které bylo vzdělávání v přípravném ročníku poradnou doporučeno.
   S pozdravem
   Mgr. Ivo Schvan, ředitel a speciální pedagog

   Odpovědět
 3. Dobrý den, dcera je ve 3.třídě, nezvládá se naučit násobilku. Vložili jsme do naučení hodně volného času, poté ji násobilka celkem šla. Nicméně po určité době, ji zase vůbec neumí. Nevím co s tím. Celkově se učí dobře. Má od mala výborné chápání významu slov. Chápe význam slov či vět, které nepochopí její o tři roky starší sestra. Ale násobilku se nedokáže naučit. Zajímá mne, zda se nemůže jednat o nějakou „poruchu“. Nebo zda nám můžete doporučit nějaký postup pro naučení se násobilky. Děkuji Matyášková

  Odpovědět
  • Dobrý den,
   problémy s naučením se násobilky v matematice nemusí bezprostředně souviset s poruchou učení.
   Jedná se o schopnosti, které vycházejí z mechanické paměti a při automatizaci přecházejí do dlouhodobé paměti. Problémem zapomínání může být i neupevněná početní představa. Někdy postačí častější procvičování paměti (paměťové úkoly), pro rychlejší výbavnost se využívají karty s násobky (jako didaktická pomůcka), kde si dítě rychle ověří správný násobek. Z pracovních listů je možné využít náměty z web stránek hravevzdělavani.cz, z metodických materiálů pro dlouhodobější nácvik nebo procvičování matematické představy a násobení pak cvičení ze souboru Logico Piccolo vyd. Mutabene.
   Pro volbu nejefektivnější stimulace je nutné odborné posouzení uváděných obtíží v poradně.
   S pozdravem
   Mgr. Ivo Schvan, ředitel a speciální pedagog

   Odpovědět
 4. Dobrý den,
  prosím obecně, jestli je můj postup správný: Dítě jsem po naléhání třídní učitelky objednala do PPP, dle jejího pohledu je dítě silný dys – dysgrafik, dyslektik, dyspraktik a údajně učitelka bez oficiálního potvrzení z PPP o podpoře minimálně PO2 nemůže pomoci, neví, co s ním má dělat. Jako důvod návštěvy jsem uvedla: Vyšetření na žádost třídního učitele, neví jak pracovat s žákem (školní úspěchy, nikoli výchovné problémy), PO 1 nebylo nastaveno. V mezidobí před návštěvou PPP bylo dítě odborným psychologem (nikoli v PPP) diagnostikováno jako vysoce nadprůměrné v jedné z intelektových oblastí, ostatní oblasti pouze vyšší průměr či průměr (dle standardizovaných testů), žádné poruchy však v testech zjištěny nebyly, pouze drobná oslabení, doporučen trénink, doporučení v mezích PO1 (nezávazné pro školu). Musím dát do PPP před návštěvou ještě dodatečně tuto skutečnost vědět, nebo stačí zprávu od psychologa donést v termín návštěvy, aby toto mohli zohlednit při nastavování PO2? Připraví třeba jiné testy, nebo se k tomuto nebude ani přihlížet a testy se udělají znovu? Děkuji.

  Odpovědět
  • Dobrý den,
   Váš postup je správný. Využívání PO 1.stupně je zcela v kompetenci školy, v případě volby některého PO 2.stupně je již nutná součinnost se školským poradenským zařízením, tj. PPP. I nadaní žáci mohou být od 2.stupně PO podpořeni s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby.
   Samozřejmě můžete donést předchozí zprávy odborníků, psychologa, k nahlédnutí až k vyšetření, ale s ohledem na volbu a přípravu diagnostických testů v PPP by v tomto případě bylo vhodné sdělit, které testy dítě absolvovalo, neboť některé testy se mohou opakovat až po určité časové prodlevě.
   S pozdravem
   Mgr. Ivo Schvan, ředitel

   Odpovědět

Napsat komentář

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.