Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace

Jak se objednat

Poradenské služby jsou poskytovány na základě žádosti zletilých žáků, zákonných zástupců žáků, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.

Podání žádosti na vyšetření je možné osobně, písemně nebo datovou schránkou.

ID datové schránky: qxgggm3

Podání žádosti na vyšetření nelze vyřídit telefonicky, vždy je nutno nejdříve doložit písemnou žádost.

Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.

Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „Pedagogické zjištění školy“ s podpisem rodičů.

Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa, atd.) nebo bylo dříve v péči jiného školského poradenského zařízení (speciálně-pedagogického centra) doporučujeme vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy.

Obvyklá čekací doba na vyšetření je dle aktuálních kapacitních možností PPP 2-3 měsíce. Sociální pracovnice, které žádost vyřizují, posílají SMS s pozvánkou k vyšetření cca týden před plánovaným vyšetřením.

Pokud se nemůžete dostavit na naplánovaný termín vyšetření, prosím, informujte nás o této skutečnosti neprodleně. V případě nemoci dítěte nemůže být vyšetření realizováno.